Ok Anuluj
Czy chcesz przerwać aktualną grę?
Ok Anuluj
Login
Hasło
Powtórz hasło
Ok Anuluj
Login
Hasło
Ok Anuluj
Czy chcesz się wylogować?
Ok Anuluj
KulkiWEB 2.0
Podczas gry przesuwa się kulki na planszy w taki sposób aby tworzyły linie. Jeżeli linia ma co najmniej pięć kulek to jest usuwana z planszy. W przypadku wykonania ruchu, który nie jest zakończony zbiciem, dodawane są w losowych miejscach i o losowych kolorach dodatkowe kulki. Należy dbać o to, aby w jak największej ilości posunięć tworzyć linie. Za każdą zbitą kulkę otrzymuje się odpowiednią ilość punktów. Gra kończy się gdy nie można wykonać ruchu.
Program udostępniony jako Freeware. Autor nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w skutek jego działania.
Oryginalny kod klasy Magnetic: Hakim El Hattab
Copyright (c) 2014, Przemysław Wiecheć
Ok
9 7 5
Ok
Ok
Gratulacje! Nowy rekord!
Ok
Koniec gry. Chcesz zagrać jeszcze raz?
Ok Anuluj